• Chợ gốm Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội Bản đồ tới Showroom
  • Hotline: 0966.92.10.90
  • Làm việc: 8h30 - 20h30, CN: 8h30 - 17h30
GIẢM 13%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 9 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 9 )
Giá gốc: 350,000 đGiá bán: 300,000 đ
GIẢM 13%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 8 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 8 )
Giá gốc: 350,000 đGiá bán: 300,000 đ
GIẢM 13%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 6 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 6 )
Giá gốc: 350,000 đGiá bán: 300,000 đ
GIẢM 13%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 5 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 5 )
Giá gốc: 350,000 đGiá bán: 300,000 đ
GIẢM 13%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 4 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 4 )
Giá gốc: 350,000 đGiá bán: 300,000 đ
GIẢM 13%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 3 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 3 )
Giá gốc: 350,000 đGiá bán: 300,000 đ
GIẢM 13%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 2 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn / H20- D13cm / ( Mẫu 2 )
Giá gốc: 350,000 đGiá bán: 300,000 đ
GIẢM 15%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn  / H20- D13cm / ( Mẫu 1 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng Trứng lớn  / H20- D13cm / ( Mẫu 1 )
Giá gốc: 350,000 đGiá bán: 300,000 đ
GIẢM 13%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H11- D10cm / ( Mẫu 9 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H11- D10cm / ( Mẫu 9 )
Giá gốc: 120,000 đGiá bán: 100,000 đ
GIẢM 13%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H11- D10cm / ( Mẫu 8 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H11- D10cm / ( Mẫu 8 )
Giá gốc: 120,000 đGiá bán: 100,000 đ
GIẢM 13%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H11- D10cm / ( Mẫu 7 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H11- D10cm / ( Mẫu 7 )
Giá gốc: 120,000 đGiá bán: 100,000 đ
GIẢM 13%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H11- D10cm / ( Mẫu 6 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H11- D10cm / ( Mẫu 6 )
Giá gốc: 120,000 đGiá bán: 100,000 đ
GIẢM 13%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H12- D9cm / ( Mẫu 5 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H12- D9cm / ( Mẫu 5 )
Giá gốc: 120,000 đGiá bán: 100,000 đ
GIẢM 13%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H12- D9cm / ( Mẫu 4 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H12- D9cm / ( Mẫu 4 )
Giá gốc: 120,000 đGiá bán: 100,000 đ
GIẢM 13%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H12- D9cm / ( Mẫu 3 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H12- D9cm / ( Mẫu 3 )
Giá gốc: 120,000 đGiá bán: 100,000 đ
GIẢM 13%
Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H12- D9cm / ( Mẫu 2 )Đèn xông tinh dầu Bát Tràng size mini / H12- D9cm / ( Mẫu 2 )
Giá gốc: 120,000 đGiá bán: 100,000 đ
GIẢM 13%
Đèn xông tinh dâù mini H12*9cm (Mẫu 01)Đèn xông tinh dâù mini H12*9cm (Mẫu 01)
Giá gốc: 120,000 đGiá bán: 100,000 đ
GIẢM 11%
Đèn ngủ sứ lợn đất QG01Đèn ngủ sứ lợn đất QG01
Giá gốc: 900,000 đGiá bán: 800,000 đ
GIẢM 20%
Đèn ngủ sứ cao cấp Bát Tràng TD03 - 65cmĐèn ngủ sứ cao cấp Bát Tràng TD03 - 65cm
Giá gốc: 3,000,000 đGiá bán: 2,400,000 đ
GIẢM 10%
Đèn sứ thấu quang vẽ bát mã vờn mây - 60x38cmĐèn sứ thấu quang vẽ bát mã vờn mây - 60x38cm
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 8,950,000 đ
GIẢM 20%
Đèn ngủ sứ cao cấp Bát Tràng TD02 - 65cmĐèn ngủ sứ cao cấp Bát Tràng TD02 - 65cm
Giá gốc: 3,000,000 đGiá bán: 2,400,000 đ
GIẢM 125%
Đèn trang trí dáng trứng vẽ sen - cao 36cmĐèn trang trí dáng trứng vẽ sen - cao 36cm
Giá gốc: 2,000,000 đGiá bán: 1,500,000 đ
GIẢM 25%
Đèn trang trí vẽ cảnh phố cổ Hà Nội - cao 36cmĐèn trang trí vẽ cảnh phố cổ Hà Nội - cao 36cm
Giá gốc: 2,000,000 đGiá bán: 1,500,000 đ
GIẢM 20%
Đèn ngủ sứ cao cấp Bát Tràng TD01 - 65cmĐèn ngủ sứ cao cấp Bát Tràng TD01 - 65cm
Giá gốc: 3,000,000 đGiá bán: 2,400,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận